Státní symboly

Posted By Daniela Blechová On Čtvrtek, Prosinec 10th, 2015 With 0 Comments

Státními symboly České republiky jsou:

  • velký státní znak
  • malý státní znak
  • státní barvy
  • státní vlajka
  • vlajka prezidenta republiky (tzv. prezidentská standarta)
  • státní pečeť
  • státní hymna

__________________________________________________

velký státní znak

Velký státní znak

Popis a barvy:  Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí (znak Čech). Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí (znak Moravy). Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí (znak Slezska).

____________________________________________________

malý státní znak

Malý státní znak

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

____________________________________________________

trikolora

Státní barvy

trikolora1

jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.

Pomůcka:

trikolora-pomucka

____________________________________________________

vlajka čr

Vlajka České republiky

Popis a barvy: Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

____________________________________________________

 

Vlajka przidenta republiky

Vlajka prezidenta republiky

Vlajka prezidenta republiky (neboli standarta prezidenta ČR nebo prezidentská standarta) je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice a k označení dopravního prostředku používaného prezidentem republiky.

____________________________________________________

státní hymna

Státní hymna

Kde domov můj?
Fr. Škroup – J.K.Tyl – Píseň ze zpěvohry „Fidlovačka“, 1834
Kde domov můj? kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled;
a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Níže notový zápis .

Státní hymna k poslechu

Hymna ČR-notový zápis

 

____________________________________________________

státní pečeť

 Státní pečeť

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“. Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

Státní pečeť lze užít k pečetění mezinárodních smluv, na pověřovací listiny diplomatických zástupců a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, nebo pokud je to obvyklé.

____________________________________________________

Dalšími neoficiálními symboly naší vlasti jsou:

  • lípa srdčitá
  • korunovační klenoty

____________________________________________________

lípa

Lípa srdčitá

Lípa je od pradávna jedním z nejoblíbenějších stromů po celé Evropě a hojně se s ní setkáváme již ve starých bájích, pověrách, poezii a výtvarném umění. U nás se stala dokonce zásluhou Kollárovy Slávy dcery a národního obrození národním stromem.

____________________________________________________

korunovační klenoty

Korunovační klenoty

České korunovační klenoty jsou souborem předmětů ze sbírky Svatovítského pokladu a sloužily jako odznaky (insignie) vlády a moci českých králů. Udělovaly se při korunovaci.

Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, dále kožená pouzdra na korunu, žezlo a jablko, podušku pod korunu, korunovační plášť s hermelínovýmidoplňky, štolou, pásem a tzv. manipulem. Svatováclavskou korunu nechal v letech 1345 až 1346 zhotovit Karel IV. ke své korunovaci českým králem, což ji dělá čtvrtou nejstarší v Evropě. Ostatní předměty se staly součástí později. Spolu s korunovačními klenoty bývá vystavován zlatý relikviářový kříž, zvaný korunovační, a obřadní korunovační meč svatého Václava.
Zdroj:
cs.wikipedia
mvcr

Comments

comments